Dostawa i zwrot
I Dostępność towaru
Większość towarów oferowanych przez nasz sklep jest faktycznym stanem magazynowym firmy.Czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 24h po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.W innych przypadkach czas ten wydłuża się do 4-14 dni(czas potrzebny na sprowadzenie towaru do naszego magazynu)Może się niestety zdarzyć,że towar prezentowany w naszym sklepie jako dostępny własnie został sprzedany w naszym sklepie"realnym"w Bydgoszczy,a magazyn importera w danej chwili nie dysponuje tym artykułem.Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie i poproszony o akceptację zamówienia bez brakującego artykułu lub zmianę zamówienia.
II Wysyłka i dostawa

Zamówione produkty wysyłamy za pośrednictwem paczkomatów i kurierów INPOST.Paczki wysyłamy za pobraniem lub po wpłacie na konto.Wcześniejsza wpłata należnej kwoty na nasz rachunek bankowy lub poprzez system płatności PayU,Dotpay obniżają koszt wysyłki. 
Termin otrzymania przesyłki=czas przygotowania towaru do wysyłki+czas dostawy.
Czas dostarczenia przesyłki przez usługę paczkomaty-do 48h(od momentu wysyłki z naszego sklepu)Paczki są dostarczane w dni robocze.Aby kurier dostarczył przesyłkę wymagana jest obecność osoby upoważnionej do odbioru.
Czas dostarczenia przesyłki przez usługę Paczkomaty-do 48h(od momentu wysyłki z naszego sklepu) 
III Koszty wysyłki
Opłaty są niezależne od wagi i wielkości przesyłki i wynoszą:
        przesyłka kurierska
wartość zakupu    przelew,karta     przesyłka pobraniowa
    0-200zł                      16 zł                      20 zł
powyżej 200 zł             0,00 zł                     8 zł

        Paczkomaty
wartość zakupu        przelew karta
   0-200zł                       13zł
powyżej 200zł               0,00zł

W przypadku wymiany towaru pokrywamy koszty ponownej wysyłki niezależnie od sposobu dostawy(nie dotyczy opłat za przesyłkę od Klienta do nas)     
IV Zwroty,wymiany,reklamacje 
POLITYKA ZWROTÓW

Prawo do odstąpienia od umowy
Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie Towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas tj. Katarzynę Gordon-Grabowską oraz Romana Grabowskiego wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Sklep Bieliźniarski s.c. Katarzyna Gordon-Grabowska, Roman Grabowski pod adresem ul. Długa 50, 85-034 Bydgoszcz, poczta elektroniczna: biuro@multibrand-bielizna.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej adresy.
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy o odesłanie Towaru na adres: Sklep Bieliźniarski s.c., ul. Długa 50, 85-034 Bydgoszcz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Towaru na rzecz klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru klientowi będącemu konsumentem.
Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@multibrand-bielizna.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: Sklep Bieliźniarski s.c., ul. Długa 50, 85-034 Bydgoszcz.
Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.